Kapłani

Kapłani aktualnie posługujący w naszej parafii:

PROBOSZCZ

Ks. prałat Krzysztof Wąchała
Święcenia kapłańskie: 1989 r.
W parafii od 2007 roku

WIKARIUSZ – SENIOR

Ks. Adrian Pazdyk
Święcenia kapłańskie: 2013 r.
W parafii od 2020 roku

WIKARIUSZ 

Ks. Mirosław Świerk
Święcenia kapłańskie: 2005 r.
W parafii od 2016 roku

WIKARIUSZ

Ks. Mariusz Żurek
Święcenia kapłańskie: 2019 r.
W parafii od 2022 roku