Kapłani

Kapłani aktualnie posługujący w naszej parafii:

PROBOSZCZ

Ks. Krzysztof Wąchała
Święcenia kapłańskie: 1989 r.
W parafii od 2007 roku

WIKARIUSZ – SENIOR

Ks. Adrian Pazdyk
Święcenia kapłańskie: 2013 r.
W parafii od 2020 roku

WIKARIUSZ 

Ks. Mirosław Świerk
Święcenia kapłańskie: 2005 r.
W parafii od 2016 roku

WIKARIUSZ

Ks. Bogdan Trzópek
Święcenia kapłańskie: 1995 r.
W parafii od 2021 roku

Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00.