Kapłani

Kapłani aktualnie posługujący w naszej parafii:

Ks. Krzysztof Wąchała – proboszcz
Święcenia kapłańskie: 1989 r.
W parafii od 2007 roku

Ks. Łukasz Gazda – senior
Święcenia kapłańskie: 2018 r.
W parafii od 2018 roku

Ks. Mirosław Świerk
Święcenia kapłańskie: 2005 r.
W parafii od 2016 roku

Ks. Adrian Pazdyk
Święcenia kapłańskie: 2013 r.
W parafii od 2020 roku