Konkurs – Na szlaku kapliczek i krzyży przydrożnych w parafii Nowy Wiśnicz

Galeria ,,Stara Dzwonnica”

działająca przy Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu ogłasza konkurs historyczny pod nazwą:  

,,Na szlaku kapliczek i krzyży przydrożnych w parafii Nowy Wiśnicz”.

 

I. Konkurs adresowany  jest do uczniów szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz osób dorosłych.

Prace mogą być napisane indywidualnie lub  zespołowo.

II. Celem konkursu jest:                                                                                                                                                 

– Zdobycie wiedzy na temat historii kapliczek, krzyży przydrożnych oraz historii fundatora.

– Uczenie umiejętności dostrzegania piękna w naszym otoczeniu.

– Ocalenie od zapomnienia  szczególnych miejsc kultu.

III. Praca powinna zawierać:

1. Zdjęcie kapliczki lub krzyża znajdujących się na terenie parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu.

2. Opis zawierający informacje:

– lokalizacja kapliczki lub krzyża

– miejsce i rok powstania

– szczegółowy opis ( rodzaj- np. nadrzewna, figura przydrożna, kogo przedstawia, charakterystyka otoczenia)

– imię i nazwisko fundatora

– intencję powstania obiektu

– informacje na temat artysty będącego wykonawcą opisywanego obiektu

– mile widziane wywiady

– ciekawostki, anegdoty

– informacje czy dana kapliczka jest zabytkiem

IV. Termin składania prac do 12 września 2021 roku.

V. Wybrane przez komisję konkursową prace zostaną opublikowane w publikacji wydanej przez Parafię w Nowym Wiśniczu.

VI. Uczestnicy konkursu przekazują prawa autorskie, dotyczące prac na rzecz Organizatora Konkursu.

VII. Organizator przewiduje nagrody dla wybranych przez jury prac.

VIII. W sprawach spornych Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.

IX. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie sprawować komisja w składzie:

Przewodniczący konkursu: Ks. Proboszcz Krzysztof Wąchała

Członkowie:  Siostra Przełożona – S. Urszula Błaszkiewicz

                        Historyk, Konserwator Dzieł Sztuki – Renata Jonak

                        Polonistka, nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni- Jadwiga Korta  

                        Koordynatorka konkursu – Klaudia Jonak-Rojek               

X. Komisja konkursowa dokona oceny otrzymanych prac według następujących kategorii: kreatywność, zaangażowanie, staranność, rzetelność, umiejętność opisu przekazu oraz styl literacki.

XI. Uczestnik konkursu przesyłający pracę wyraża zgodę na bezpłatną publikację przesłanej pracy.

XII. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej przez niego pracy.