Małżeństwo

Na rozmowy kanoniczne w kancelarii należy wcześniej umówić się osobiście lub telefonicznie.

WAŻNE: Narzeczeni zgłaszają się najpóźniej 3 miesiące przed datą zawarcia ślubu kościelnego na pierwszą rozmowę kanoniczną (jednak „termin ślubu” warto zarezerwować wcześniej).

Wymagane dokumenty do sakramentu do zawarcia sakramentu małżeństwa:

 • Dokument tożsamości – dowód osobisty (ważny)
 • Świadectwo chrztu wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym ślubem
 • Świadectwo sakramentu bierzmowania (jeżeli nie odnotowano przyjęcia tego sakramentu na świadectwie chrztu)
 • Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej (z ostatniej klasy z Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum oraz Szkoły średniej lub zawodowej)
 • Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej
 • Zgoda na ślub w Nowym Wiśniczu dla osób, które mieszkają ( nie liczy się meldunek, tylko miejsce faktycznego zamieszkania) poza naszą parafią dłużej niż 3 miesiące (zgoda z jednej z parafii narzeczonych)

Dokumenty powyższe przynosimy już na I-sze spotkanie

Narzeczeni są zobowiązani do:

 • dwóch rozmów w kancelarii parafialnej parafii narzeczonej lub narzeczonego
 • uczestnictwa w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego
 • odprawienia dnia skupienia przed sakramentem małżeństwa
 • przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania
 • przedstawienia zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi przedślubnych
 • jeżeli małżeństwo kościelne ma pociągać za sobą skutki cywilne (tzw. „małżeństwo konkordatowe”) narzeczeni muszą się zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego i dostarczyć stosowne dokumenty do parafii, gdzie będą zawierać sakrament małżeństwa