Rada Parafialna – wyniki

Wyniki głosowania do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

23 X 2022 r.

Zgłoszeni Kandydaci

 

  Tabor Maciej Kopaliny 46
  Bukowiec Kamil Nowy Wiśnicz 35
  Kokoszka Józef Nowy Wiśnicz 31
  Adamczyk Rafał Nowy Wiśnicz 29
  Skotnicki Kazimierz Olchawa 28
  Stroński Lucjan Stary Wiśnicz 26
  Grela Wojciech Łomna 25
  Bakalarz Michał Łomna 23
  Rosiek Rafał Stary Wiśnicz 21
  Buława Grzegorz Łomna 13
  Sułek Michał Kopaliny 12
  Cieśla Jan Kopaliny 12
  Adamczyk Paweł Nowy Wiśnicz 12
  Klimek Jacek Nowy Wiśnicz 8
  Goryczko Władysław Kopaliny 6
  Musiał Adam Kopaliny 2

Komitetowi Kaplicy św. Brata Alberta w Połomiu Dużym

  Trzeciak Jacek Połom Duży 21
  Burkiewicz Stanisław Połom Duży 18
  Daniec Marcin Połom Duży 16
  Gutowski Franciszek Połom Duży 15
  Janioł Agnieszka Połom Duży 3
  Oświęcimka Ryszard Połom Duży 1
  Tryliński Zygmunt Połom Duży 0

W skład nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą następujące osoby:

  1. Z WYBORU

Osoby wybrane w głosowaniu w dniu 23 X 2022 r., które uzyskały największą ilość głosów:

  Tabor Maciej Kopaliny 46
  Bukowiec Kamil Nowy Wiśnicz 35
  Kokoszka Józef Nowy Wiśnicz 31
  Adamczyk Rafał Nowy Wiśnicz 29
  Skotnicki Kazimierz Olchawa 28
  Stroński Lucjan Stary Wiśnicz 26
  Grela Wojciech Łomna 25
  Bakalarz Michał Łomna 23
  Rosiek Rafał Stary Wiśnicz 21
  1. Z URZĘDU:

ks. Krzysztof Wąchała – proboszcz; Ks. Adrian Pazdyk – senior; p. Krzysztof Ożóg – organista

Komitetowi Kaplicy św. Brata Alberta w Połomiu Dużym

  Trzeciak Jacek Połom Duży 21
  Burkiewicz Stanisław Połom Duży 18
  Daniec Marcin Połom Duży 16
  Gutowski Franciszek Połom Duży 15
Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00.