Siostry w parafii

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi aktualnie posługujące w naszej parafii:

s. Urszula Błaszkiewicz

Przełożona Domu Sióstr
i katechetka

s. Lilla Bartosik

Zakrystianka

s. Kazimiera Oleksy

Kontakt: 14 685 54 20