Siostry w parafii

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi aktualnie posługujące w naszej parafii:

s. Urszula Błaszkiewicz

Przełożona Domu Sióstr
i katechetka

s. Lilla Bartosik

Zakrystianka

s. Kazimiera Oleksy

Kontakt: 14 685 54 20

Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00. Od października do marca kancelaria parafialna czynna w godzinach 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00. Msza Święta wieczorna w dni powszednie o godz. 17:00.