Siostry w parafii

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi aktualnie posługujące w naszej parafii:

s. Urszula Błaszkiewicz – przełożona domu sióstr, katechetka
s. Lilla Bartosik – zakrystianka
s. Kazimiera Oleksy


Kontakt: 14 685 54 20