Sprawozdanie Rady Parafialnej

W dniu 9 września 2022 roku odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w którym wziął udział gościnie p. Sławomir Piotrowski – organmistrz. Na spotkaniu omówiono i podjęto decyzje w sprawach, które były przewidziane w programie spotkania:

  1. Pan organista Krzysztof Ożóg przedstawił krótką prezentację multimedialną w której zostały pokazane aktualny stan i zniszczenia organów kościelnych. W wyniku wcześniejszych konsultacji z organmistrzem p. Sławomirem Piotrowskim, po wysłuchaniu na radzie Jego opinii o konieczności podjęcia prac remontowych, podjęto decyzję o wykonaniu remontu organów polegającym na:

a) wymianie traktury pneumatycznej na elektropneumatyczną,

b) modernizacji dmuchawy,

c) wymianie kontuaru na elektryczny,

d) wymianie zasilania powietrzem,

e) czyszczeniu i strojeniu całego instrumentu itp.

Prace rozpoczną się na początku lutego 2023 r. Przewidywany koszt to kwota około 160 000,00 zł. Koszt dodatkowy to zakupu wentylatora o wartości około 2 000 EU.

Rada podjęła decyzję jednogłośnie.

  1. Na spotkaniu omówiono również konieczność prac przy remoncie dachu Domu Parafialnego z powodu złego stanu technicznego pokrycia dachowego (dach przecieka w bardzo wielu miejscach) oraz rozszczelnienia wieńca murów, a także wykonania zabezpieczeń p/poż sufitu w auli domu parafialnego i ocieplenia strychu. Ks. Proboszcz poinformował, że prace te będą uzgadniane z Konserwatorem zabytków, a wykonawcą remontu będzie Firma p. Rafała Rośka.

Rada podjęła decyzję jednogłośnie.

  1. Ks. Proboszcz poinformował Radę, że od 5 września 2022 r. strojeniem (ukwieceniem) kościoła na niedzielę i święta, śluby oraz na inne uroczystości, zajmować się będzie florystka p. Magdalena Dąbrowska. Będzie Ona również dbała o wystrój kościoła podczas ślubów, po wcześniejszym uzgodnieniu z narzeczonymi.
  2. W związku z kończącą się kadencją pracy Parafialnej Rady Duszpasterskiej, ks. Proboszcz poinformował, że przewidywany termin wyborów na nową kadencję Parafialnej Rady Duszpasterskiej ustalono na niedzielę 23 października 2022 roku, po wcześniejszych zgłoszeniach kandydatów do rady.

Posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zakończono modlitwą i błogosławieństwem ks. Proboszcza.