26 niedziela zwykła: 27 IX – 4 X 2015 r.

Stając przed Panem Bogiem na początku tej Eucharystii, oddajmy Mu to, co nam przeszkadza w relacji z Nim, to wszystko, co sprawia, że jesteśmy w stanie wyrzec się prawdy, żeby tylko osiągnąć zamierzony przez nas cel. Pan Bóg chce naszego dobra, a nie naszego udręczenia. Warto Mu zaufać i zobaczyć szerszą perspektywę naszego życia, daleko wykraczającą poza to, co mamy tutaj na ziemi. 

Czytaj więcej...

25 niedziela zwykła: 20 - 27 IX 2015 r.

Pragnienie bycia najważniejszym jest w nas tak silna, że może doprowadzić do nieporozumień. A tymczasem Pan Jezus mówi: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Trudna jest ta nauka, ale Pan Jezus pokazał nam, jak w praktyce codziennego życia ją realizować.

Wsłuchajmy się uważnie w Jego słowo, prosząc o mądrość serca i pokorę. Ofiary dzisiaj zebrane na tacę są przeznaczone na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

Czytaj więcej...

24 niedziela zwykła: 13 - 20 IX 2015 r.

„Za kogo mnie uważacie? – to pytanie zadane uczniom przez Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii jest skierowane również do każdego z nas. Kim jest dla mnie Pan Jezus? Czy naśladuję Jezusa, czy też moja wiara jest martwa? Czy moja wiara w Chrystusa ma przełożenie na życie? Spróbujmy podczas tej Eucharystii odpowiedzieć w swoich sercach Panu Jezusowi na pytanie, kim On jest w naszym życiu”.

Przeżywając Tydzień Wychowania obejmujemy modlitwą całe dzieło wychowania i formowania młodego pokolenia.

Czytaj więcej...

23 niedziela zwykła: 6 - 13 IX 2015 r.

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o uzdrowieniu głuchoniemego. Pan Jezus również dzisiaj staje pośród nas i uzdrawia. Czy przychodząc na Mszę św. wierzymy w Jego obecność i uzdrawiającą moc? Głuchoniemego do Jezusa przyprowadzili inni i prosili za nim. Przynieśmy i my do Pana Boga w naszych modlitwach chorych, cierpiących i samotnych, których nosimy w naszych sercach.

Czytaj więcej...

22 niedziela zwykła: 30 VIII – 6 IX 2015 r.

Dziś ostatnia niedziela w czasie wakacji. W liturgii słowa usłyszymy wezwanie do zachowywania prawa Bożego i wprowadzania słowa Bożego w czyn. Niech to przesłanie towarzyszy nam w codziennych zadaniach, obowiązkach, nauce i w naszym życiowym powołaniu.

Czytaj więcej...

21 niedziela zwykła: 23 - 30 VIII 2015 r.

      Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zaprasza nas do opowiedzenia się po stronie Boga i dokonania świadomego wyboru.

     Dziś przypada smutna rocznica podpisania w 1939 r. paktu Ribbentrop – Mołotow, a od 2011 r. jest to Europejski Dzień Pamięci ofiar Reżimów Totalitarnych. Pamiętajmy w naszej modlitwie nie tylko o tych, którzy zginęli w sowieckich łagrach czy hitlerowskich obozach koncentracyjnych, ale także o tych, którzy opowiadając się za Bogiem, oddali swoje zdrowie i życie w obronie godności człowieka i jego praw.

     Prośmy również o łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Jana Tworzydło, naszego wiśnickiego Rodaka.

Czytaj więcej...

20 niedziela zwykła: 16 – 23 VIII 2015 r.

„Człowiek nie może być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość. Miłość Boga nade wszystko i miłość ludzi. Tego właśnie uczy nas Chrystus, który do końca umiłował. O tym mówi Eucharystia – najświętsze dziedzictwo przybranych dzieci”. Niech nasz udział w tej Eucharystii zaowocuje w nas pogłębieniem wiary w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa pośród nas i usposobi do świadczenia o Nim wobec świata.

Czytaj więcej...

19 niedziela zwykła: 9 - 16 VIII 2015 r.

            Życie człowieka jest nieustanną wędrówką. Przemierzamy przestrzeń i czas, ciągle wyznaczając sobie nowe cele. Najtrudniejszą jest jednak wędrówka wewnętrzna. Podejmowanie decyzji, zmaganie o dobro, konsekwencja w działaniu, mogą stać się po pewnym czasie wyczerpujące. Szukamy pokarmu, który nie tylko wzmocni naszą motywację, ale przede wszystkim ożywi wiarę i uzdolni nas do prawdziwej miłości. Prośmy Chrystusa, abyśmy zawsze byli otwarci i zdolni do przyjęcia Jego Słowa i Ciała, które są pokarmem dla duszy.

            Składka na tacę i w kopertach przeznaczona jest na pokrycie kosztów I etapu prac przy wzmocnieniu sklepienia.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje