19 niedziela zwykła /13 – 20 VIII 2016 r./

Gdy przychodzi życiowa burza i nie potrafimy sobie poradzić z doświadczanymi przez nas trudnościami, pozwólmy sobie usłyszeć słowa Jezusa: „Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się”. On jest, nawet wtedy, kiedy ciemne chmury wiszą nad nami. On jest, nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy sami. Nie musimy się bać. Poddanie się lękowi nie spowoduje, że ciężka sytuacja się rozwiąże. Wołanie do Jezusa jak św. Piotr: „Panie, ratuj mnie”! niech będzie powierzeniem Bogu trudnych spraw naszej codzienności. Potrzeba tylko wiary.

Dzisiejsza składka na tacę i  w kopertach jako inwestycyjna z racji drugiej niedzieli miesiąca. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Czytaj więcej...

18 niedziela zwykła – Przemienienie Pańskie: 7 VII - 13 VIII 2016 r.

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie – te słowa Boga Ojca rozbrzmiewają dziś z nową mocą, kierując naszą uwagę ku Jezusowi Chrystusowi. W święto Przemienienia Pańskiego – odpowiadając na wezwanie płynące z nieba – chcemy wołać: „Ukaż mi, Panie, swą twarz! Daj mi usłyszeć Twój głos! Bo słodki jest Twój głos, a twarz pełna wdzięku! Ukaż mi, Panie, swą twarz!”.

Niech udział we Mszy św., a po niej w adoracji Najświętszego Sakramentu będzie prawdziwym zapatrzeniem i zasłuchaniem w głos Oblubieńca, który nas umiłował. Do końca umiłował.

Czytaj więcej...

17 niedziela zwykła: 30 VII – 6 VIII 2017 r.

Pan Jezus uczy nas dziś o Królestwie niebieskim, opowiadając o człowieku, który sprzedał wszystko, co miał, aby kupić rolę, na której znalazł ukryty skarb. Ktoś, kto poznaje Boga i rzeczywiście chce dla niego żyć, inwestuje wszystko, co ma, aby być jak najbliżej Niego. Każdy z nas ma wiele darów, dzięki którym może już tu na ziemi wprowadzać królestwo niebieskie w codzienne życie.

Czytaj więcej...

XVI niedziela zwykła: 23 VII – 30 VII 2017 r.

Pan Jezus w przypowieściach ewangelicznych chce nam ukazać, że miłosierdzie i sprawiedliwość nie tylko się nie wykluczają, ale wręcz się uzupełniają. Najlepszym tego przykładem jest Bóg Ojciec, który łączy miłosierdzie i sprawiedliwość w stopniu doskonałym. Także chrześcijanin, jako dziecko Boże ma dążyć do tego, aby te dwa przymioty zagościły w nim na stałe. Rozpoczynając udział w tej Eucharystii otwórzmy się na naukę naszego Mistrza i Nauczyciela.

Czytaj więcej...

XV niedziela zwykła /16 - 23 VII 2017 r./

Często doświadczamy trudności we wzajemnym zrozumieniu. Najczęściej z tego powodu, że bardziej wolimy mówić niż słuchać. Trzeba nauczyć się słuchać Boga i ludzi, aby się rozwijać i uświęcać. Dziś warto zapytać siebie: Czy przyjmuję słowo Boże? Czy jestem otwarty na płynące z niego przesłanie i pouczenia? Czy słucham Kościoła, który słowo Boże interpretuje?

Składka na tacę przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Czytaj więcej...

XIV niedziela zwykła /9 - 16 VII 2017 r./

Bóg mówi do nas nieustannie. Czyni to przez świat stworzony, przez powołanych ludzi, modlitwę, słowo Boże zawarte w objawieniu, przez liturgię i sakramenty święte. Nie do wszystkich jednak dociera prawda o Bogu. Trzeba zawierzyć siebie Chrystusowi oraz trwać w pokorze, aby poznawać Bożą prawdę i nią żyć.

Dzisiejsza składka, jako inwestycyjna (na tacę i w kopertach) przeznaczona jest na remont konserwatorski dachu nad prezbiterium naszego kościoła.

Czytaj więcej...

XIII niedziela zwykła /2 VII – 9 VII 2017 r./

Naśladowanie Chrystusa wymaga bezwzględnego przylgnięcia do Boga i otwartości wobec drugiego człowieka. Chrześcijanin powinien być stanowczy w wyborze Boga, bo jeśli Bóg znajdzie się w jego życiu na pierwszym miejscu, to także wszystko inne będzie na właściwym miejscu. W tej prawdzie winien dostrzec też drugiego człowieka w jego potrzebach, wyrażając to między innymi w otwartości i gościnności.

Za to, że żyliśmy w zamknięciu, nieczuli na potrzeby innych, przeprośmy naszego Pana.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje