2 niedziela zwykła /14 – 21 I 2018/

Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. Dzisiaj modlimy się za migrantów i uchodźców. Otoczmy szczególną modlitwą naszych rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim emigrantom.

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach jest przeznaczona na ogrzewanie kościoła i częściowo domu parafialnego oraz na podatki i ubezpieczenie kościoła. Bóg zapłać za składane ofiary.

Czytaj więcej...

Porządek wizyty duszpasterskiej 2018 7-15.01.2018

 

NIEDZIELA – 7. 01. 2018

GŁOWACKIEGO i FISHERA od p. Rudków do Domu Nauczyciela LP - od 13.00

MATEJKI : od p. Cebularz do p. Mikulskich - od 13.00

 

Czytaj więcej...

Uroczystość Objawienia Pańskiego: Trzech Króli /6 I 2018/

Uroczystość Objawienia Pańskiego, którą dzisiaj przeżywamy, prowadzi nas ku początkom naszej wiary. Kiedyś bowiem wszyscy - tak jak Mędrcy ze Wschodu - byliśmy poganami nieznającymi prawdziwego Boga i prawdziwej wiary. Ci jednak, kiedy spotkali Jezusa, uznali w Nim prawdziwego Króla i Zbawiciela.

Naśladujmy zatem postawę Mędrców, oddając hołd naszemu Zbawicielowi. Prośmy też Ducha Świętego, by odsłaniał przed nami prawdziwy obraz Boga.

Składka dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby misji i misjonarzy.

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok /1 I 2018 r./

Z wiarą i nadzieją rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy. U jego progu zwracamy się do Boga, który jest Panem czasów, prosząc o Jego światło i potrzebne łaski, byśmy dar czasu mądrze i odpowiedzialnie wykorzystali. Wraz z całym Kościołem kierujemy nasz wzrok w stronę Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Jej zawierzamy nasze plany i nadzieje. Prośmy Maryję, Służebnicę Pańską, by nas uczyła, że mamy służyć Bogu nie z przymusu, ale jako Jego dzieci umiłowane i kochające.

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętej Rodziny i zakończenie Starego Roku /26 XII 2017 – 7 I 2018 /

W dzisiejszą niedzielę wpatrujemy się w Najświętszą Rodzinę z Nazaretu. To w niej Jezus, otoczony miłością, „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” Podczas tej Eucharystii pragniemy modlić się za nasze rodziny. Prośmy, aby stawały się one miejscem odkrywania miłości samego Boga, który poprzez sakrament umacnia małżonków na drodze ich życia, pomaga w zachowaniu wierności i sprzyja otwartości na przyjęcie nowego życia. Polecajmy dziś także rodziny przeżywające trudności, niech łaska Boża pozwoli pokonać w nich wszelkie przeszkody.

Dzisiaj również kończymy Stary Rok. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkie Jego dary, a przepraszajmy za nasze grzechy w kończącym się Roku.

Czytaj więcej...

Porządek wizyty duszpasterskiej 2-8.01.2017

WTOREK – 2. 01. 2018

OLCHAWA:  od p. Klimków do szkoły  -  od  8.30

MICKIEWICZA: od p. Waśków do p. Gargul – od 17.30

GŁOWACKIEGO od p. Romańskich do p. Mirtyńskich – od 14.00

KOPALINY:  od p. Łyduchów do p. Kalinowskich  -  od 14.00

 

Czytaj więcej...

Uroczystość Świętego Szczepana /26 XII 2017 /

W drugim dniu świąt Bożego Narodzenia staje przed nami św. Szczepan, który zachęca nas do życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Prośmy o łaskę żywej i konsekwentnej wiary w codziennym życiu. 

Ofiary zebrane na tacę są przeznaczone na KUL i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje