10 niedziela zwykła: 7 - 14 VI 2015 r.

Bóg pragnie naszego szczęścia, którego źródłem jest pełnienie Jego woli, o czym nieustannie przypomina nam w kierowanym do nas swoim Słowie. Otwórzmy się na Boże prowadzenie w czasie tej Eucharystii i w życiu codziennym. Nie poddawajmy się zwątpieniu, lecz działaniu Ducha Świętego, który przez swoje natchnienia poucza nas, w jaki sposób z żywą wiarą, niezachwianą nadzieją i żarliwą miłością służyć Bogu i ludziom.

Czytaj więcej...

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej: 31 V – 7 VI 2015 r.

Ilekroć czynimy znak krzyża, wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Dziękując za udział w życiu Bożym poprzez sakramenty, prośmy byśmy trwali w jedności i coraz większej miłości w naszych rodzinach i wspólnotach.

Czytaj więcej...

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego: 24 - 31 V 2015 r.

        Przeżywając Uroczystość Zesłania Ducha Świętego otwórzmy nasze serca na dary i natchnienia Ducha Świętego i wołajmy z wiarą: „Przyjdź Duchu Święty”.

       Obejmijmy modlitwą diakonów przeżywających rekolekcje przed święceniami kapłańskimi, wśród nich diakona Tomasza Rokosza.

Czytaj więcej...

Wniebowstąpienie Pańskie - 17 - 24 V 2015 r.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego stanowi dopełnienie tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Kościół oddaje dzisiaj cześć Jezusowi, który wstępuje do nieba i zasiada po prawicy Ojca. Pozostaje jednak nadal obecny w Kościele, w swoim słowie i w sakramentach świętych, zwłaszcza w Eucharystii. Wniebowstąpienie Chrystusa ukazuje nadprzyrodzoną perspektywę chrześcijańskiego życia, które nie zamyka się w doczesności. Chociaż stąpamy po ziemi, to sercem powinniśmy być tam, gdzie jest nasze ostateczne przeznaczenie. By stać się domownikiem nieba, trzeba zawsze dbać o to, by nasza więź z Bogiem była żywa, a więc pozostawać w relacji miłości do Boga i ludzi.

Otoczmy modlitwą dzieci kl. III, które dziś przeżywają rocznicę I Komunii św. oraz ich Rodziny.

Czytaj więcej...

6 niedziela wielkanocna: 10 – 17 V 2015 r.

            „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” – tak Pan Jezus zapewnia nas w dzisiejszej Ewangelii. Umiłował nas tak bardzo, że oddał za nas swoje życie. I o swojej miłości nieustannie nas przekonuje, również podczas obecnej Eucharystii.

Otoczmy modlitwą dzieci kl. II, które dziś przeżywają Pierwszą Komunię św. oraz ich Rodziny.

Czytaj więcej...

5 niedziela wielkanocna: 3 - 10 V 2015 r.

            „Trwajcie we Mnie, a ja w was trwać będę” – zachęca nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. A ten trwa w Bogu, kto wypełnia Jego przykazania. Tylko przez złączenie z Jezusem nasze życie może wydać obfite owoce. Niech udział w Eucharystii będzie szczególnym zaproszeniem, aby przyjąć Jezusa do swojego życia i trwać w Nim.

            W Narodowe Święto i w Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja, przez orędownictwo Maryi, Królowej Polski, módlmy się w intencji naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków w kraju i za granicą.

Otoczmy także modlitwą dzieci kl. II z Połomia Dużego, które dziś przeżywają Pierwszą Komunię św. oraz ich Rodziny.

Czytaj więcej...

4 niedziela wielkanocna – Dobrego Pasterza: 26 IV – 3 V 2015 r.

            Chrystus staje dziś przed nami jako Dobry Pasterz. Ukazuje nam, jak bardzo Mu na nas zależy, nawet wtedy, gdy upadamy, zmęczeni ciężarem życia. Jednocześnie chce nas zachęcić do tego, abyśmy sami umieli kochać szczerze. Taką miłością żyjemy wtedy, gdy potrafimy drugiemu człowiekowi oddać siebie, swój czas, cierpliwość, dobre słowo. Pomyślmy dzisiaj, czy chcemy w ten sposób naśladować Chrystusa Dobrego Pasterza.

Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na potrzeby Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Czytaj więcej...

3 niedziela wielkanocna: 19 - 26 IV 2015 r.

            Niedziela Biblijna, którą dziś przeżywamy, zwraca uwagę, abyśmy na Bożym słowie budowali nasze życie i umacniali serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem buduje się i umacnia, kiedy karmiona jest słowem Bożym.

Stańmy zatem z radością przed ołtarzem Eucharystii, z którego Bóg pragnie karmić nas Ciałem i Krwią swoją i ołtarzem słowa Bożego, z którego otrzymujemy Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje