Uroczystość Świętego Szczepana /26 XII 2017 /

W drugim dniu świąt Bożego Narodzenia staje przed nami św. Szczepan, który zachęca nas do życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Prośmy o łaskę żywej i konsekwentnej wiary w codziennym życiu. 

Ofiary zebrane na tacę są przeznaczone na KUL i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

Spotkanie LSO ze świętym Mikołajem

W sobotę 9 grudnia 2017 roku odbyło się tradycyjne spotkanie aspitantów, ministrantów, kantorów i lektorów naszej Parafii ze św. Mikołajem.

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie.

Czytaj więcej...

Pasterka 2017

„Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką” (Iz 9,1). Tymi słowami rozpoczynają się dzisiejsze nocne, pasterkowe czytania mszalne. Pasterze stanowili małą, ubogą cząstkę narodu wybranego. My dzisiaj stanowimy w tej świątyni sporą część naszej wspólnoty parafialnej.

Przyprowadził nas dziś do świątyni ten sam Duch Święty, który w Maryi sprawił, iż poczęła z Ducha Świętego, który wszedł w nasze życie w sakramencie bierzmowania, który jest patronem obecnego roku duszpasterskiego, który natchnął autorów tak licznych kolęd, jakie dzisiejszej nocy śpiewamy z radością.

Czytaj więcej...

4 niedziela adwentu: 24 – 31 XII 2017 r.

Choć rozpoczynamy nasz udział we Mszy św. niedzielnej, to nasze myśli z pewnością biegną już bardziej ku wieczerzy, która zgromadzi dzisiaj nasze rodziny przy wigilijnym stole. Jest to zatem okazja aby objąć modlitwą wszystkie rodziny i zastanowić się nad tym co zrobić, by każdy dom naszej parafii mógł stać się „domowym Kościołem”. Chcemy przecież wytrwać w wierze i tradycjach, które otrzymaliśmy od naszych ojców i przekazać je dalej dzieciom. Dlatego przeżywając kolejną niedzielę synodalną, w kazaniu usłyszymy o rodzinie. To ważny temat, którym z pewnością zajmie się Synod, aby wspólnie z wami znaleźć drogę do pięknego życia każdej rodziny w naszej diecezji.

Czytaj więcej...

3 niedziela adwentu /17 – 24 XII 2017 r./

To już ostatni tydzień naszego adwentowego czuwania i przygotowania. Dzisiejsza niedziela adwentu nazywana jest w Kościele niedzielą radości. Niech w radosnym oczekiwaniu i przygotowaniu towarzyszy nam Gwiazda Zaranna – Maryja, która jako pierwsza z ludzi doświadczyła radości przyjścia na świat Mesjasza.

Czytaj więcej...

2 niedziela adwentu /10 – 17 XII 2017 r./

 Adwent jest szczególnym czasem przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy wołanie Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki”. Nie wiemy, kiedy Pan przybędzie, ale jesteśmy wezwani do nawrócenia i radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Dzisiaj przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Katolickim na Wschodzie.

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach jako inwestycyjna. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Czytaj więcej...

1 niedziela adwentu /3 – 10 XII 2017 r./

Rozpoczynamy dziś Adwent jako czas przygotowania do Świat Bożego Narodzenia. Również całe nasze życie jest adwentem, czyli przygotowaniem na przyjście Chrystusa.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi do nas: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie”. Warto o tym pamiętać wśród naszych codziennych spraw i obowiązków. Nie zapominajmy, że nasze serce również wymaga przygotowania.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje