11 niedziela zwykła: 18 – 25 VI 2017 r.

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” – mówi dziś Jezus. Wiele otrzymujemy każdego dnia, ale warto sobie zadać pytanie, czy potrafimy za to Panu Bogu dziękować. Dobro, które jest naszym udziałem, przekazywane dalej rośnie, ubogaca zarówno innych jak i nas samych. To jest niejako nasze zobowiązanie do dzielenia się z innymi tym, co otrzymaliśmy.

Czytaj więcej...

BOŻE CIAŁO: 15.06.2017

Przeżywając Uroczystość Bożego Ciała w sposób szczególny wyznajemy naszą wiarę i miłość do Jezusa żyjącego w Najświętszej Eucharystii. Dziękujemy Mu za to, że pozostał z nami i za nas ciągle ofiaruje się Bogu Ojcu; ukryty w tabernakulum naszych świątyń nieustannie modli się za nas i jest dla nas pokarmem.

W czasie uroczystej procesji pragniemy też prosić Jezusa, by nawiedził nasze domy, by umocnił nasze rodziny w miłości i zgodzie, by dał nam łaskę dobrego i świętego życia, a tym, którzy stoją z dala od Boga i Jego miłości, dał odczuć swoją dobroć i skłonił ich serca ku sobie.

Składka dzisiejsza jest przeznaczona na utrzymanie hospicjów działających na terenie naszej diecezji.

Czytaj więcej...

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej: 11 - 18 VI 2017 r.

Przeżywana dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej jest celebracją prawdy wiary w Jednego Boga w Trzech Osobach Boskich: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do dziękczynienia za sakramenty święte, które przyjmujemy w Imię Trójcy Przenajświętszej i które umożliwiają nam udział w życiu Bożym. Polecamy w modlitwach pielgrzymów udających się do Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie.

Składka dzisiejsza jako inwestycyjna na tacę i w kopertach przeznaczona jest na pokrycie kosztów projektu budowlanego remontu konserwatorskiego konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu nad prezbiterium kościoła. Bóg zapłać za składane ofiary.

Czytaj więcej...

Zesłanie Ducha Świętego /4 - 11 VI 2017 r./

Obchodzimy dziś Zesłanie Ducha Świętego. Wraz z całym Kościołem wołamy o moc i dary Ducha Świętego, aby odnawiał oblicze naszej ziemi i nas samych oraz napełniał nas mądrością, światłem i radością życia.

Łączymy się duchowo z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie, gdzie dokona się dzisiaj koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej.

Prosimy również o szczęśliwą podróż i pobyt na „Zielonej szkole” dla dzieci klas III wraz z wychowawcami.

Czytaj więcej...

7 NIEDZIELA WIELKANOCNA: WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA: 28 V – 4 VI 2017 r.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa kieruje naszą uwagę na niebieską ojczyznę. Pan Jezus przed rozstaniem z Apostołami polecił im głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dzisiaj Chrystus posyła także nas, swoich uczniów, abyśmy głosili Ewangelię współczesnemu światu i przez to byli Jego misjonarzami.

Dzisiaj przypada 7 r. śmierci śp. † Ks. Artura Babika. Polecajmy Go Bożemu Miłosierdziu w naszych modlitwach.

Czytaj więcej...

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA: 21 – 28 V 2017 r.

Chrystus dziś mówi, że nie zostawi nas sierotami. Oczekujemy na Pocieszyciela, na Ducha Świętego. Nie widzimy rzeczywistości, w którą wierzymy, ale istnieje naprawdę. Wyrazem, naszej wiary jest zachowanie przykazań otrzymanych od Boga.

Modlitwą obejmujemy wszystkich darczyńców i ofiarodawców naszej parafii.

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach - jako inwestycyjna - przeznaczona jest na prowadzone prace przy elewacji zabytkowej plebanii. Bóg zapłać za każdy dar serca.

Czytaj więcej...

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA /14 – 21 V 2017 r./

"Niech się nie trwoży serce wasze” – mówi do nas Jezus. Jeżeli są w naszych sercach obawy i niepokoje, możemy oddać je Bogu. Jezus nie zostawia nas samych. Kiedy na Nim oprzemy nasze życie, kiedy Mu zaufamy, poprowadzi nas najlepszą dla nas drogą do zbawienia.

Obejmijmy naszą modlitwą dzieci klas III przeżywających dziś rocznicę I Komunii św. i ich rodziny, a także więźniów, którzy dziś przyjmą sakrament bierzmowania.

Czytaj więcej...

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA – Jezusa Dobrego Pasterza : 7 - 14 V 2017

Chrystus staje dziś przed nami jako Dobry Pasterz. Ukazuje nam, jak bardzo Mu na nas zależy, nawet wtedy, gdy upadamy, zmęczeni ciężarem życia. Jednocześnie chce nas zachęcić do tego, abyśmy sami umieli kochać szczerze. Taką miłością żyjemy wtedy, gdy potrafimy drugiemu człowiekowi oddać siebie, swój czas, cierpliwość, dobre słowo.

Dzisiaj naszą modlitwą i składanymi na tacę ofiarami wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje