3 niedziela adwentu: 11 - 18 XII 2016 r.

Dzisiejsza niedziela adwentu nazywana jest niedzielą radości (Gaudete). Kościół zachęca nas do radości, gdyż obiecany Emmanuel przyjdzie, aby pozostać z nami na zawsze. Niech w radosnym oczekiwaniu i przygotowaniu towarzyszy nam Gwiazda Zaranna – Maryja, która jako pierwsza z ludzi doświadczyła radości przyjścia na świat Mesjasza. 

Składka inwestycyjna na tacę i w kopertach przeznaczona jest na wykonane prace konserwatorskie. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Czytaj więcej...

2 niedziela adwentu: 4 - 11 XII 2016 r.

Adwent jest szczególnym czasem przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy wołanie Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki”. Nie wiemy, kiedy Pan przybędzie, ale jesteśmy wezwani do nawrócenia i radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Dzisiaj modlitwą i ofiarami na tacę wspieramy Kościół Katolicki na Wschodzie.

Czytaj więcej...

1 niedziela adwentu: 27 XI - 4 XII 2016 r.

Wraz z I niedzielą adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Wszyscy mamy zadanie, aby dawać świadectwo wiary i głosić Ewangelię poprzez słowo i codzienne życie. Obowiązek ten wypływa bezpośrednio z przyjętego przez nas sakramentu chrztu św. dopełnionego przez bierzmowanie.

Przeżywając kolejny adwent w naszym życiu jako czas radosnego oczekiwania starajmy się dobrze przygotować na Świętowanie Bożego Narodzenia i na powtórne przyjście Chrystusa. „Idźmy z radością na spotkanie Pana”.

Czytaj więcej...

34 niedziela zwykła: 20 - 27 XI 2016 r.

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego oddajemy chwałę Chrystusowi Królowi Wszechświata. Dzisiejsza uroczystość ukazuje nam prawdę, że do Boga należy ostatnie słowo. On jest Początkiem i Końcem wszystkiego. On jest Królem, ale królestwo jego nie jest z tego świata. On chce władać nie siłą czy potęgą, ale miłością. Pragnie, byśmy sami uznali w Nim Króla.

W czasie mszy św. odmówimy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Dzisiejsza uroczystość jest także patronalnym świętem Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza. Dziękujemy za wszystko, co członkowie Akcji czynią na rzecz naszej Parafii, a ministrantom, lektorom i kantorom za ich posługę przy ołtarzu.

Czytaj więcej...

33 niedziela zwykła: 13 - 20 XI 2016 r.

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli przypomina nam o sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdą i każdego z nas. Pan Bóg oceni nasze życie: wynagrodzi dobro, a zło ukarze. W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z niezrozumieniem i wrogością nawet ze strony najbliższych, jednak obietnica wspaniałej nagrody winna nas motywować do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i bycia świadkiem tego, że Pan Bóg jest stale obecny wśród swojego ludu.

Polecamy Bożej łaskawości wszystkich ofiarodawców, a także prosimy o błogosławieństwom w pracach przy kościele i plebanii.

Ofiary składane dzisiaj na tacę i w kopertach są przeznaczone na prowadzone prace przy wzmocnieniu sklepienia kościoła.

Czytaj więcej...

31 niedziela zwykła: 30 X – 6 XI 2016 r. Rocznica poświęcenia kościoła

Dzisiejsza niedziela przeżywana jest jako dzień poświęcenia ko­ścioła parafialnego. Wielbimy dziś Boga i składamy Mu dziękczynienie za dar naszej świą­tyni, w której się gromadzimy. Z wdzięcznością módlmy się za jej fundatorów (Stanisława Lubomirskiego) i budowniczych oraz za wszystkich ofiarodawców i troszczących się o jej piękno. Dziękujmy także za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy w naszej świątyni.

Czytaj więcej...

30 niedziela zwykła: 23 - 30 X 2016

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny w Polsce. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji oraz środkami finansowymi. Naszą chlubą są misjonarze i wolontariusze misyjni pochodzący z naszej diecezji i Ojczyzny. Módlmy się za misje oraz o nowe powołania do pracy na misjach.

Witamy w naszej wspólnocie Misjonarza ze Zgromadzenia Księży Werbistów, który pracował w Papui - Nowej Gwinei: ks. Marka Kościółka, który głosi dziś kazania.

Ofiary dzisiaj zebrane są przeznaczone na potrzeby misji.

Czytaj więcej...

28 niedziela zwykła: 8 – 15 X 2016 r.

Wszystko otrzymaliśmy od Pana Boga. Warto na początku tej Mszy św. zadać sobie pytanie: kiedy i za co ostatnio podziękowaliśmy naszemu Stwórcy. Zobaczymy w dzisiaj w Ewangelii obraz dziesięciu trędowatych, którzy zostali uzdrowieni, a przyszedł podziękować tylko jeden. Niech wdzięczność towarzyszy naszym modlitwom.

Przeżywając Dzień Papieski polecamy w modlitwie przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II wszystkie rodziny z naszej parafii, aby były Bogiem silne i stawały się domowymi Kościołami, gdzie przekazuje się i pielęgnuje wiarę oraz rozwija dobro, życzliwość, wrażliwość i poszanowanie drugiego człowieka. Polecamy Bożej łaskawości wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców parafii i prosimy o błogosławieństwo Boże w pracach remontowych przy naszym kościele i plebani.

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach, jako inwestycyjna, przeznaczona jest na prowadzone prace przy odwodnieniu fundamentów plebanii. Bóg zapłać za składane ofiary.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje