20 niedziela zwykła /20 - 27 VIII 2016 r./

Jezus mówi do kobiety kananejskiej, która prosiła Go o uzdrowienie córki: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz”. Po raz kolejny słyszymy, jak ważna jest wiara. Kiedy nie mamy natychmiast odpowiedzi na nasze modlitwy, nie oznacza to, że Pan Bóg nas nie wysłucha. Kobieta kananejska wykazała się dużą wiarą i ogromną determinacją. I to jest dla nas przykład wołania do Pana Boga.

Obejmujemy naszą modlitwą pielgrzymów zdążających na Jasną Górę, szczególnie z naszej parafii oraz polecamy wszystkich poszkodowanych przez wichury na północy Polski, a także wszystkich ludzi dobrej woli, którzy spieszą im z pomocą.

Czytaj więcej...

Wniebowzięcie NMP – Odpust parafialny 15 VIII 2017

Przeżywajmy dzisiaj dzień Imienin Parafii, czyli Odpust ku czci naszej Patronki, Maryi Wniebowziętej. Przez Jej orędownictwo prosimy o potrzebne łaski i Bożą opiekę dla naszej parafii, dla wszystkich ofiarodawców i darczyńców oraz modlących się w naszym kościele. Niech Maryja, nasza Patronka, dla każdego z nas będzie najlepszą Matką i Orędowniczką.

W naszych modlitwach pamiętamy również o śp. + ks. prałacie Marianie Janiszewskim – długoletnim proboszczu wiśnickiej parafii – w dniu jego Imienin.

Kazania głosi dziś O. Grzegorz Zakrzewski, Paulin ze Skałki, którego witamy w naszej wspólnocie.

Bardzo serdecznie zapraszamy do korzystania z sakramentu spowiedzi św., komunii i zyskiwania odpustów.

Czytaj więcej...

19 niedziela zwykła /13 – 20 VIII 2016 r./

Gdy przychodzi życiowa burza i nie potrafimy sobie poradzić z doświadczanymi przez nas trudnościami, pozwólmy sobie usłyszeć słowa Jezusa: „Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się”. On jest, nawet wtedy, kiedy ciemne chmury wiszą nad nami. On jest, nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy sami. Nie musimy się bać. Poddanie się lękowi nie spowoduje, że ciężka sytuacja się rozwiąże. Wołanie do Jezusa jak św. Piotr: „Panie, ratuj mnie”! niech będzie powierzeniem Bogu trudnych spraw naszej codzienności. Potrzeba tylko wiary.

Dzisiejsza składka na tacę i  w kopertach jako inwestycyjna z racji drugiej niedzieli miesiąca. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Czytaj więcej...

18 niedziela zwykła – Przemienienie Pańskie: 7 VII - 13 VIII 2016 r.

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie – te słowa Boga Ojca rozbrzmiewają dziś z nową mocą, kierując naszą uwagę ku Jezusowi Chrystusowi. W święto Przemienienia Pańskiego – odpowiadając na wezwanie płynące z nieba – chcemy wołać: „Ukaż mi, Panie, swą twarz! Daj mi usłyszeć Twój głos! Bo słodki jest Twój głos, a twarz pełna wdzięku! Ukaż mi, Panie, swą twarz!”.

Niech udział we Mszy św., a po niej w adoracji Najświętszego Sakramentu będzie prawdziwym zapatrzeniem i zasłuchaniem w głos Oblubieńca, który nas umiłował. Do końca umiłował.

Czytaj więcej...

17 niedziela zwykła: 30 VII – 6 VIII 2017 r.

Pan Jezus uczy nas dziś o Królestwie niebieskim, opowiadając o człowieku, który sprzedał wszystko, co miał, aby kupić rolę, na której znalazł ukryty skarb. Ktoś, kto poznaje Boga i rzeczywiście chce dla niego żyć, inwestuje wszystko, co ma, aby być jak najbliżej Niego. Każdy z nas ma wiele darów, dzięki którym może już tu na ziemi wprowadzać królestwo niebieskie w codzienne życie.

Czytaj więcej...

XVI niedziela zwykła: 23 VII – 30 VII 2017 r.

Pan Jezus w przypowieściach ewangelicznych chce nam ukazać, że miłosierdzie i sprawiedliwość nie tylko się nie wykluczają, ale wręcz się uzupełniają. Najlepszym tego przykładem jest Bóg Ojciec, który łączy miłosierdzie i sprawiedliwość w stopniu doskonałym. Także chrześcijanin, jako dziecko Boże ma dążyć do tego, aby te dwa przymioty zagościły w nim na stałe. Rozpoczynając udział w tej Eucharystii otwórzmy się na naukę naszego Mistrza i Nauczyciela.

Czytaj więcej...

XV niedziela zwykła /16 - 23 VII 2017 r./

Często doświadczamy trudności we wzajemnym zrozumieniu. Najczęściej z tego powodu, że bardziej wolimy mówić niż słuchać. Trzeba nauczyć się słuchać Boga i ludzi, aby się rozwijać i uświęcać. Dziś warto zapytać siebie: Czy przyjmuję słowo Boże? Czy jestem otwarty na płynące z niego przesłanie i pouczenia? Czy słucham Kościoła, który słowo Boże interpretuje?

Składka na tacę przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje