V NIEDZIELA WIELKANOCNA: 19 - 26 V 2019 r.

     Jezus dziś do nas mówi: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Okazywanie miłości, zwłaszcza w codzienności, może nie być łatwe. Nieporozumienia, monotonia, trudności życiowe czasem przesłaniają piękno drugiego człowieka, wdzięczność za jego obecność i pragnienie dobra dla niego. Tymczasem Jezus chce, abyśmy mimo wszystko wzajemnie się miłowali. W Nim jest źródło miłości, nie w nas. Prośmy Jezusa, aby uzdalniał nasze serca do kochania.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Wielkanocna 12 - 19 maja 2019

Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego.

Otoczmy także naszą modlitwą dzieci kl. III, które dziś przeżywają Pierwszą Komunię św. oraz ich Rodziny.

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach przeznaczona jest na kontynuację wzmocnienia fundamentów kościoła. Bóg zapłać.

Czytaj więcej...

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA – Biblijna: 5 – 12 V 2019 r.

Odczytaniem Prologu Ewangelii św. Jana rozpoczynamy obchód Niedzieli Biblijnej. Wyrażamy nasze pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem, z której każdy z nas zda sprawę Bogu, buduje się i umacnia, kiedy karmiona jest słowem Bożym. Niech przeżywana dziś Niedziela Biblijna stanie się dla nas okazją do lektury Bożego słowa w naszych domach i rodzinach.

Czytaj więcej...

Uroczystość NMP Królowej Polski - 3 V 2019 r.

            W dniu dzisiejszym, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, a równocześnie w dniu, w którym wspominamy  228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, dziękujemy Bogu za macierzyńską obecność Matki Najświętszej w dziejach naszej Ojczyzny. Równocześnie prosimy Boga, abyśmy duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, zawsze przyjmowali z wiarą, nadzieja i miłością.

            Witamy w naszej wspólnocie ks. Profesora Tadeusza Pabjana, kierownika katedry filozofii na UP JP II, który głosi dziś kazania.

Czytaj więcej...

Niedziela Miłosierdzia Bożego 28 kwietnia 2019

Przeżywamy dziś Niedzielę Bożego Miłosierdzia, a także odpust ku czci św. Józefa Rzemieślnika. Każdy z nas potrzebuje Bożego miłosierdzia i błogosławieństwa Bożego w naszych pracach i podejmowanych codziennych obowiązkach.

Obejmujemy modlitwą wolontariuszy naszej „Caritas parafialnej”, „Szkolnego Koła Caritas” i Wolontariat młodzieży oraz wszystkich wspierających dzieła miłosierdzia w naszej parafii; a także całą nasza parafię i wszystkich pracujących.

Witamy w naszej wspólnocie ks. prof. zw. Józefa Stalę, prorektora UP JP II w Krakowie, który głosi dzisiaj kazania odpustowe.

Czytaj więcej...

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 21 kwietnia 2019

      „Chrystus Zmartwychwstał, alleluja!

      Prawdziwie Zmartwychwstał, alleluja”!

 

Tym zawołaniem, pełnym wiary i nadziei, chrześcijanie pozdrawiają się w wielkanocny poranek, aby dać świadectwo wierze, że Chrystus, który cierpiał, umarł na krzyżu oraz został pochowany w grobie, zmartwychwstał i żyje pośród nas.

Niech ta prawda, która w sposób szczególny wybrzmiewa podczas wielkanocnej Eucharystii, ożywia naszą wiarę i daje nam niezachwianą nadzieję, że i my również kiedyś zmartwychwstaniemy.

Otwórzmy nasze serca i umysły na Zmartwychwstałego Pana, który jest prawdziwie obecny w Eucharystycznej Ofierze.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje